zdraví byliny astrologie zvěrokruh

Bylinář - Alergan

Charakteristika výrobku -filozofie výrobku -popis výrobku

ALERGAN - charakteristika
Bylinný přípravek ALERGAN je složen z extraktů bylin, které lze s úspěchem využít při přecitlivělosti organizmu na zevní i vnitřní vlivy, při alergiích. Podporuje svým účinkem kůru nadledvinek, které přispívají v léčbě alergií. Pomocně působí při kontaktních alergiích, senných rýmách. Též svým vlivem zlepšuje trávení. Má protizánětlivé účinky na všech sliznicích a příznivě působí při psychickém přepětí a neuralgiích.
Vyrovnává svým působením reaktivitu a harmonizuje organizmus.

Přípravek je tedy vhodný při:
- alergiích, senných rýmách, potravinové alergii
- zevně při kontaktní alergii
- zlepšuje obranyschopnost při opakovaných infekcích horních cest dýchacích
- zánětlivých slizničních obtížích
- chronických zažívacích obtížích
Přípravek regeneruje svým harmonizačním vlivem celý organizmus.

 

 

 

Alergie - přecitlivělost na zevní podněty.
Organické struktury se vyvinuly myšlenkou v přímé závislosti na geografických a klimatických wordsystémech. Tyto podmínky organické struktury využívají a snaží se žít v jakési symbióze a sledují možnosti transformace vzestupu a růstu. Specifické struktury umožňují poznávání a snášenlivost zevního prostředí, ve kterém žijí. Každá velká katastrofa, epidemie, je totiž napevno zapsána do lidského genetického kódu, do živočišné lidské struktury. Prostředí každé generace a to jak biologické, sociální, politické je trochu jiné. Přizpůsobivost na tyto změny vede k růstu a transformaci strachu obranných systémů v nové, lepší a dokonalejší. Dříve tento vývoj byl velmi pomalý a závislý na změnách klimatických, např. sopečné činnosti a jiných atmosferických i vesmírných změn..
Nyní, když člověk zasahuje svým rozumem do živého systému geo-planetárního, tento pohyb se zrychluje a ne vždy stačí přizpůsobivost jednolivého živočicha, organizmu, tomuto tempu. Mění se celkové klima.Lidský tvořivý duch nejenom tvoří, ale i zanáší svět svými odpady. Ničení fauny a flory vede ke kompenzačním řešením celoplanetárně a mikrokosmos člověka reaguje na tyto změny, jak mu síly stačí. Tato abnormální reaktivita na čím dál větší množství negativních informací zevního světa má silný vliv na reaktivitu obranného systému. Reaktivnost organizmu je částečně pozitivní a částečně negativní. Reaguje poplašeně a abnormálně, pokud signály zevního světa jsou často opakované a ve větším měřítku, než je schopen organizmus zvládnout.
V živočišném a specificky lidském světě je tato reaktivita nazývána a l e r g i z a c e
t e r é n u .
Tato alergizace, tedy abnormní přestřelená reakce organizmu, se týká jak úrovně biologické, individuální, sociální i transpersonální. Reakce je nejvíce viditelná a zřejmá tam, kde je přímý kontakt se zevním prostředím, který nese něco, na co organizmus není připraven a tím pádem reaguje podrážděně, ve formě zánětu, hněvu, válek či zastavení růstu. Týká se to tedy sliznic dýchacích cest, které jsou v přímém kontaktu s inhalačními alergeny, dále střevních sliznic, které jsou ve styku s potravinovými řetězci. Na úrovni psychické jsou to různé konflikty, které jsou řešeny individuálně a neadekvátně.V úrovni sociální a politické se to týká celých národů, sociálních a náboženských skupin či konfliktů mezi státy, mezi zeměmi i světadíly. Tento kontakt samozřejmě má dvě formy působení. Urychluje možnost změny a reaktivity.
Klinický obraz alergie je specifický, individuální, hyperaktivní reakce na příslušný alergen (působení zevního i vnitřního světa). Potravinový alergen může způsobit reaktivitu i v dýchacích cestách a kůži. Jedná se tedy o celkovou reaktivitu organizmu ve smyslu abnormních obranných, zánětlivých procesů.
Terapeutickou otázkou je snížení celkové individuální reaktivity organizmu, působit tedy celostně, stimulací a vyrovnáním celkové reaktivity.Znamením Blíženců prochází hledačství ve velmi hlubokém slova smyslu. Blíženec hledá základní písmo, základní archetypy, přičemž se odděluje od hrubozrnné skutečnosti a zdánlivě zpočátku, ve svém boji, se dostává do izolace, kdy na něj působí zevní vlivy v jakémsi nepřátelském postoji.
Na tuto novou situaci oddělování a zároveň s vnitřní touhou po spojení, reaguje velmi silnou reaktivitou, tzv. podrážděně. Není ukotven a hledá novou komunikaci. Regentem tohoto znamení je komunikativní planeta Merkur, kteráž-to je planetou komunikace, spojování a hledání nových vztahů. Vzniká pocit úžasu z nových věcí. Komunikační systémy v materiální podobě nacházejí nové a nové tvary.
Je to vzdušné znamení, které je neukotvené, spojující zemi a nebe. Je v něm hodně strachu z objevování nového a možnost sebeklamu a pýchy. Tyto nové prostory a vztahy je třeba ukotvit, objektivizovat. Nové situace vedou k jakési cizosti v současném světě a postupně se snaží ukotvovat nové tvary komunikace.
Je nutné a důležité překonat pocit izolace, zvednout mysl ze země, hledat staré archetypy a zároveň se spojit s novým myšlením. Jedná se o proces osvobození, o krůček vzhůru na cestě transformace mysli. Její neukotvení v nové situaci vede k pocitům uzavřenosti a nevyjadřování vlastních pocitů. Jejich intelekt nemá emocionální podporu.
Dýchací orgány člověka jsou v neustálém kontaktu se zevním světem. Tyto orgány pracují i mimovolně, spojují základní životní potřeby s možností zvýrazněného životního prožitku. Jsou tedy životně důležité. Pokud vzniká dysbalance na úrovni komunikace se zevním světem, reaguje podrážděně na zevní vlivy.
Organizmus se dostává do izolace a jako izolovaný systém se brání. Jednou z možností této obrany je alergická reakce, což je oddělení od zevního světa a podrážděné reagování na tento svět.
Pokud existuje dobrá živá výměna se světem, není třeba zvýšené reaktivity a vše probíhá v tzv. vzestupném normálním růstu člověka.
Přípravek Alergan působí celotělově při vnitřním podávání. Obsahuje byliny, které zklidňují a vyrovnávají hladinu reaktivity organizmu a při dlouhodobém užívání mají velmi pozitivní vliv na alergický terén. Je vhodné používat tento přípravek v alergickém terénu, který přichází dědičně. V tomto případě je podávání preventivní.
V době rozvinutých alergických příznaků je vhodné používat tento přípravek v pravidelných denních dávkách. Jedná se o projevy senné rýmy, alergické dušnosti, alergických ekzemů na kůži i různých forem potravinové alergie.

Svým protizánětlivým a antialergickým účinkem při dlouhodobém podávání snižuje celkovou reaktivitu na zevní svět, jak bylo výše uvedeno.Upravuje zažívací obtíže, má vliv tedy na sliznice zažívacího traktu.
Strategie léčby je jednoduchá. V období předalergizačním je třeba 2-3 měsíce vyrovnávat reaktivitu ve smyslu rovnováhy. Reakce organizmu v  období vypuknutí alergie je postupně menší. Výsledky lze očekávat dle působení na organizmus již první sezónu.
K alergii je však třeba přistupovat komplexně. Využít znalosti dietologie, klimatických vlivů, změny psychologických vzorců chování. Jen v tomto případě půjde o snížení alergizace terénu a o vzestup na ose transformace člověka jako lidského druhu.

 

 

 

ALERGAN – popis výrobku
ALERGAN pomůže při alergiích organizmu.
Bylinný přípravek ALERGAN je složen z extraktů bylin, které lze s úspěchem využít
při přecitlivělosti organizmu na zevní i vnitřní vlivy, při alergiích. Podporuje svým účinkem kůru nadledvinek, které přispívají v léčbě alergií.Pomocně působí při kontaktních alergiích, senných rýmách. Též svým vlivem zlepšuje trávení. Má protizánětlivé účinky na všech sliznicích a příznivě působí při psychickém přepětí a neuralgiích. Vyrovnává svým působením reaktivitu a harmonizuje organizmus.

Složení:
Líska obecná list, kůra - vilín virginský list- komonice lékařská nať - rosnatka okrouhlolistá nať-jírovec maďal květ, list - pampeliška lékařská kořen, lodyhy- chrpa polní květ a voda.

Přípravek je vhodný při:
- alergiích, senných rýmách,
- zlepšuje obranyschopnost při opakovaných infekcích horních cest dýchacích
- zánětlivých slizničních obtížích
- chronických zažívacích obtížích
Přípravek regeneruje svým harmonizačním vlivem celý organizmus.

Použití:

V uvedených případech se používá jako pomocný extrakt a užívá se pravidelně.
Mezi užíváním lahviček je vhodné udělat týdenní pauzu, jak je to běžné při léčbě bylinami. Přípravek regeneruje svým zklidňujícím vlivem celý organizmus.

Dávkování:

Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky denně, jedna ráno a jedna večer. Dutina ústní při užívání by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin l0 minut před a l0 minut po podání preparátu. Je vhodné tedy užít přípravek mimo jídlo. Je zapotřebí jej před každým použitím dobře protřepat, aby se zvýšila jeho účinnost. Nemusí užívat přímo, ale lze ho přidat do vody, čaje či jiné tekutiny.

Upozornění:
Výrobek není určen pro děti do 15 let. Ukládat mimo dosah dětí! Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Mírný zákal není na závadu.

Balení 200 ml

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby

Schváleno Hlavním hygienikem ČR

Doplněk stravy - HEM350-2.3.04-5881


 

Poradit se s lékařem | Koupit v internetovém obchodě | Tisk článku