zdraví byliny astrologie zvěrokruh

Bylinář - Diaban

Charakteristika výrobku -filozofie výrobku -popis výrobku

Bylinný přípravek DIABAN
V bylinném extraktu DIABANU jsou obsaženy byliny andělika lékařská - angelica archangelica -ostružiník ostružinatý - rubus fruticosus, kopřiva dvoudomá - urtica diodica, čekanka obecná - cichorium intybus, pupava bezlodyžná -carlina acaulis, cibule kuchyňská- allium cepa, cetraria islandica - lichen islandicus - lišejník islandský, brusnice borůvka - myrtillus niger, fructus myrthilli, maliník obecný - rubus idaeus.
Tento bylinný extrakt je velmi vhodně použitelný právě v dnešní době, kdy jsme všichni svědky zvyšujícího se výskytu cukrovky. Jistě toto zvýšení souvisí s tzv. způsobem života, který je plný stresu, přejídání a nedostatku pohybu. Klasická medicína celkem úspěšně substituuje vzniklou nedostatečnost slinivky břišní ve smyslu projevů zvýšeného nadbytku cukru v krvi, kterÝ se nazývá diabetes mellitus. Jedná se o celosvětový problém, kdy se organizmus dostává ve své fázi individualizace ke kořenům stresů příliš rychlého životního stylu, ke strachu, hlavně psychickým strachům a starostlivostem nejenom o přežití, ale mnohdy k uměle vytvářeným zábranám zdravého cítění, zdravého a štastného způsobu života. Neustálé zevní a vnitřní tlaky, které i z generace na generaci působí na jedince, zapřičiňují mnohdy poruchy v genetickém řetězci a předaná informace je pod vlivem úchylky.
Kompenzující faktory při zjištění cukrovky jsou většinou substituující, tedy náhradní.
Bylinář přináší regenerační a roborující prostředek, který se snaží pomocně stimulovat a regenerovat příslušné orgány, které se spolupodílejí na poruše funkce a vzniku cukrovky.

Indikace:
-diabetes mellitus - pomocná terapie
-dyspeptický syndrom, zažívací obtíže, záněty střevní, záněty žaludeční
-sedativní účinek na CNS
-infekce močových cest, močového měchýře
-krevčistIcí prostředek
V uvedených případech je vhodné užívat pravidelně k léčbě diabetu pomocný roborující extrakt po sobě. Je vhodné udělat mezi užíváním lahviček týdenní pauzu, jak je to běžné při léčbě bylinami. V žádném případě se nesmí vysazovat klasická léčba cukrovky, eventuálně po dohodě s Vaším diabetologem postupně snižovat substituční dávky. Přípravek je zapotřebí před každým použitím dobře protřepat, aby se zvýšila jeho účinnost.
Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky denně, jedna ráno a jedna večer. Před každým použitím je třeba přípravek protřepat. Protřepání zvyšuje účinek preparátu. Dutina ústní by měla být při užívání prosta pokrmů a jiných pochutin l0 minut před a l0 minut po podání preparátu. Je vhodné tedy užít přípravek mimo jídlo.
Přípravek se nemusí užívat přímo, ale lze ho přidat do vody, čaje či jiné tekutiny.

 

 

 

Diabetes mellitus v klasické medicině
Klasická medicína celkem úspěšně kompenzuje vzniklou nedostatečnost slinivky břišní ve smyslu projevů zvýšené hladiny cukru v krvi, kterÁ se nazývá diabetes mellitus. Rozděluje diabetes mellitus na primární a sekundární. Toto rozdělení je správné, pokud se jedná o úroveň již zjevnou, tedy vrchol ledovce v popisu a projevech onemocnění. Jakékoliv zatížení, a to se může jednat i o těhotenství, může ozřejmit skrytě, latentně probíhající, ale zatím kompenzovanou cukrovku. Tomuto typu cukrovky se říká gestační diabetes mellitus.
Kompenzující faktory při zjištění cukrovky jsou většinou substituující, tedy náhradní. Především léčba chemická se pokouší v omezené míře stimulovat poškozený pankreas. Tento je energeticky oslaben, ať již nedostatečnou činností srdce (tedy nedostatečným prožíváním radosti všedního života) nebo je stlačován nedostatečnou činností plic či nedostatkem dobré zárodečné energie ledvin.
Léčba pomocí tzv. perorálních antidiabetik se snaží v materiální podobě pracovat proti tomuto tlaku. Diabetik je však, pokud nezmění svůj život, odkázán prakticky doživotně na tuto substituční terapii. Pokud je porucha sekreční činnosti slinivky větší a Slinivka již nemůže nahradit zvýšenou potřebu inzulinu, je inzulin v různé čistotě podáván a substituován do organizmu. Samozřejmě tato léčba je velkým úspěchem a pomáhá k přežití miliónům pacientů na celém světě.
Co je však velmi zlé, jsou pozdní komplikace diabetu, protože porucha jedné části systému se nutně promítne systémově i do ostatních částí. Přebytek cukru se snaží organizmus eliminovat a pokud nemůže normální fyziologickou cestou, tento cukr je přeměňován a tzv. zanáší organizmus produkty, které nejsou tělu prospěšné a ukládají se hlavně v cévních a pojivových systémech. Ruší normální fyziologii činnosti a vytváří podklady pro vznik závažných komplikací, jako následek snížené činnosti slinivky či jiného systému.
Většinou se diabetes mellitus druží s ischemickou chorobou srdeční a tu prohlubuje. Může vytvořit diabetickou kardiomyopatii. Vzhledem k poškození periférních cév dochází ke sníženému prokrvení tkání a následuje celková ischemizace organizmu jako celku. Možnost vzniku mozkové příhody je v tomto terénu velmi častá a mnohdy smrtelná. Porucha cévního zásobení postihuje především zásobení ledvin a podporuje vznik diabetické nefropatie s bílkovinou v moči. Další možností jsou oční komplikace ve smyslu diabetické retinopatie, kdy vznikají mikroaneurysmata, tečkovitá krvácení a odchlípení sítnice.
V játrech podporuje vznik diabetické steatózy jater a projevy diskomfortu nervové části se nazývají diabetická neuropatie. Velmi nepříjemnou komplikací je diabetická noha, která je vyvrcholením diabetu u starších lidí, kdy končetina nakonec musí být amputována. Tzv. léčba diabetu inzulinem nebo perorálními antidiabetiky není vždy komfortní, ale mohou vznikat diabetická komata, která mohou být život ohrožující.
Podkladem všech těchto změn jsou změny v cévách, kterým se říká mikroangiopatie.
Tedy shrňme, že u diabetu se klasická medicína snaží udržet normální hladinu cukru v krvi, ať již substitucí inzulinu, dietou nebo antidiabetiky.
Jak se tedy dívat na diabetes? Jako na výsledný proces nebo na cukr, jež je příčinou vzniku diabetu? Věc není až tak jednoduchá, aby se dalo říci, že přebytek cukru či nedosatek inzulinu je příčinou diabetu. V organizmu hrají roli i jiné celotělové faktory vzniku.
Velmi důležitou součástí při vzniku diabetu jsou psychosomatické faktory vzniku onemocnění. Významně přispívá ke vzniku této nemoci ve 20. století stres organizmu. Význam slova stres je velmi rozsáhlý a v podstatě nic neříkající pojem. Teprve tím, když objevíme vzorec našeho vnitřního a vnějšího stresu, můžeme podrobněji pracovat s případem a od tohoto vyšetření se odvíjí další léčba přírodními prostředky. Jít ke kořenu věci je důležitým úkolem při léčbě diabetu. Komplexní přístup k léčbě i kombinací přírodní a klasické medicíny je někdy nezbytným faktorem pokusu o léčbu tohoto závažného onemocnění.


Znamením Panny, pohyblivým znamením, jehož regentem je Merkur, probíhá prakticizmus v nejčistší podobě. Její životadárná síla dlí v realistickém posuzování skutečnosti. Svým analytickým rozumem je schopna řešit ty nejnáročnější praktiky současného světa. Tento praktický svět je pln měřítek a analytických pojmů a zoufalství vzniká při nemožnosti praktickým rozumem uchopit tento svět.
Zoufalství též vzniká vniknutím citových stránek do praktického života, kde nelze analyzovat veškeré skutečnosti. Skutečnost životních forem a přijetí sama sebe v celé šíři, s motivy vlastních emocí, jsou velkým oříškem pro toto znamení. Věci, které nejsou dokonalé, jsou většinou divné a vyvolávají rozmrzelost, vnitřní neklid a celkový stres. Měřítko sama sebe vkliňuje do celého světa. Poté tyto věci nemůže strávit. Tato stresová strava je špatně rozmělňována a analyzována. Věci neužitečné se musí velmi hrubým praktickým rozumem oddělit a pokud toto nelze, vzniká problém. Prakticizmus Panny je hodnotící hlavně v oblastech rozumu, tedy ve všech zemitých věcech života.
Astromedicína se týká především slinivky břišní, tlustého a tenkého střeva a celého trávení. Velmi často vznikají problémy s trávením, nadýmání, plynatost, střevní koliky, záněty a následně poruchy spánku i závažnější onemocnění, jako např. diabetes mellitus a podobně. Hodnotící principy střevní vstřebatelnosti jsou morfologickým korelátem nepřizpůsobivosti přijímání současného světa. Šestý dům je také hodnocen jako dům nemoci a zdraví. Tento dům souvisí s výživou organizmu. Výživový proces je životadárný a mohutný. Pořádkumilovná Panna, pokud je zavalena podněty, se je snaží ze všech sil odstranit a nedbá na intuici a ostatní signály a mnohdy je zavalena až k nemoci. Tyto podněty vedou ke stresovým situacím, které Panny dost dobře nedokáží řešit.
Nemají rády nepořádek, a to za každou cenu. Ihned reagují zvýšeným stresem, když nestihnou vše, jak rozum naplánuje. Podléhají příliš rozumovému vzorci chování. Jejich city jsou ukryty pod povrchem, nejsou objektivizovány. Jen velmi těžce se derou pod tíží denních povinností napovrch. Zdánlivě jsou to úspěšní lidé, praktičtí, jejich radost je však prožívána bez svobodného projevu s vyjádřením citu.

 

 

 

DIABAN – popis výrobku
Bylinný přípravek DIABAN je složen z extraktů bylin, které lze s úspěchem využít při obtížích diabetes mellitus. Má příznivý vliv na metabolizmus slinivky břišní, který aktivuje ke zvýšenému vydávání inzulinu.
Její vliv je zaměřen také na žlučové cesty a játra. Harmonizuje vnitřní prostředí a působí i protizánětlivým vlivem na močové cesty a ledviny. Stimuluje trávicí hormony a podílí se na zlepšené využitelnosti potravy.
Celkově přípravek harmonizuje vnitřní metabolizmus.

Složení:

andělika lékařská - ostružiník ostružinatý - kopřiva dvoudomá - čekanka obecná - pupava bezlodyžná - cibule kuchyňská - lišejník islandský- brusnice borůvka - maliník obecný

Je tedy vhodný při:

- cukrovce- podílí se na zlepšení činnosti slinivky břišní
- poruchách trávení, žlučových cest a jater
- mírných zánětech slinivky břišní a ledvin
- stimulaci trávicích hormonů

Použití:

V uvedených případech se používá jako pomocný extrakt a užívá se pravidelně.
Mezi užíváním lahviček je vhodné udělat týdenní pauzu, jak je to běžné při léčbě bylinami. V žádném případě se nesmí vysazovat klasická léčba cukrovky, eventuálně po dohodě s Vaším diabetologem postupně snižovat substituční dávky.
Přípravek regeneruje svým zklidňujícím vlivem celý organizmus.

Dávkování:

Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky denně, jedna ráno a jedna večer. Dutina ústní při užívání by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin l0 minut před a l0 minut po podání preparátu. Je vhodné tedy užít přípravek mimo jídlo. Je zapotřebí jej před každým použitím dobře protřepat, aby se zvýšila jeho účinnost. Nemusí se užívat přímo, lze ho přidat do vody, čaje či jiné tekutiny.

Upozornění:
Výrobek není určen pro děti do 15 let. Ukládat mimo dosah dětí! Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Mírný zákal není na závadu.

Balení 200 ml

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby

Schváleno Hlavním hygienikem ČR
Doplněk stravy - HEM350-2.3.04-5881


 

Poradit se s lékařem | Koupit v internetovém obchodě | Tisk článku