zdraví byliny astrologie zvěrokruh

Bylinář - Hemoran

Charakteristika výrobku -filozofie výrobku -popis výrobku

Bylinný přípravek HEMORAN
Bylinný extrakt HEMORAN obsahuje byliny heřmánek pravý, řepík lékařský, ostropestřec mariánský, bedrník anýz, krvavec toten, zeměžluč hořká, trnka obecná.

Vhodná kombinace bylin umožňuje regeneraci zažívacího ústrojí a upravuje poruchy stolice ve smyslu průjmu nebo zácpy. Svým protizánětlivým a uvolňujícím vlivem regeneruje oblast močového vývodného systému a prostaty. Při užívání se v mnoha případech zlepšuje i sexuální apetit. V rámci zklidňujícího charakteru přípravek zlepšuje spánek a má vliv na živější, zdravější sny. Zlepšení celkového stavu se poté projevuje zlepšenou chutí k jídlu, zlepšením vyprazdňování a nárůstem celkové energie organizmu.
Hlavním efektem je namířen k prevenci a zklidnění hemoroidů, které jsou celosvětovým problémem, hlavně v civilizačně vyspělých zemích světa. Svým protikrvácivým účinkem zklidňuje akutní stavy, je vynikající při dlouhodobém užívání na stavy chronické. Hlavní účinek je tedy preventivní. Při dostatečně dlouhém užívání / několikaměsíčním při dodržování zásad dobré životosprávy, vhodné dietě a životním stylu - relaxace, sport/ regeneruje tuto oblast i všechny obtíže s ní spojené či příčiny vyvolávající problematiku hemoroidů, které jsou výslednicí těchto faktorů.
Preventivní užívání by mělo trvat dostatečně dlouho. Každý z nás je individuum s vlastním časem i reaktivitou. Příznivý biologický efekt jde ruku v ruce s psychickým vyrovnáváním se se svým životem, se svojí stinnou stránkou, která se postupně prezentuje navenek, a dochází k psychosomatickému vyrovnání.
Indikace:
- hemoroidy
- zažívací obtíže, poruchy stolice - průjem či zácpa
- regenerace močového systému a prostaty, účinek protizánětlivý
- zlepšení sexuálního apetitu
- detoxikace jater
- proti krvácení z cév
- zlepšená chuť k jídlu
- sedativní zklidňující vliv
- zlepšuje spánek

Přípravek je tedy neocenitelný při dlouhotrvajících obtížích zažívacího traktu, hemoroidech, jaterních i žlučníkových funkčních obtížích a při chronických potížích se sexuálním apetitem. V těchto případech je vhodné užít i několik lahviček po sobě. Mezi užíváním jednotlivých lahviček HEMORANU je nutné udělat pauzu l-2 týdny. Ze zkušenosti víme, že dlouhodobé problémy s hemoroidy se nedají odstranit v krátkém časovém úseku. Regenerace trvá většinou jednu třetinu celkové doby chronických obtíží. Každý si tedy může spočítat dobu léčby svých problémů. Rychlá řešení v tomto případě pouze vyprazdňují kapsu zákazníka a problémy se vracejí. Upozorňujeme tedy na dostatečný čas k regeneraci organizmu.
Hlavním snem snad každého lidského jedince je prožívání svého života bez zbytečných bolestí a nemocí. Aby sen nezůstal pouhým snem, je třeba se nad smyslem svého života zamyslet. Teprve pochopením vlastní cesty, svých vlastních projevů a tedy i významu nemoci na naší cestě dostává náš život nový rozměr a význam. Mobilizace regeneračních sil, pochopení důležitosti a významu obranných procesů v organizmu je v lidských silách každého jedince, který chce kvalitu svého života zlepšit.

 

 

 

HEMORAN - zákonitosti regeneračního postupu
Léčba pomocí fytoterapie a speciálně připravených extraktů, bioinfotypů je však poněkud odlišná od strategie léčby pomocí klasické biologické léčby. Klasický pohled na nemoc pacienta chápe příznaky jako něco přebytečného, obtěžujícího, ohrožujícího. Jsou to symptomy, které je třeba odstranit a celá populace lidstva je naučena v dobrých znalostech, jak se těchto příznaků zbavit.
Příznaky, symptomy nemocného, tzv. nemoc jako obranný mechanizmus přežití.

Tedy příznaky nemoci jako obranný mechanizmus, který potřebuje organizmus k nastolení opětovné rovnováhy. Člověk je vystaven zevním vlivům ať již mikroorganizmům, tak i faktorům fyzikálně- chemickým. Existuje síla, hojivá vitální síla organizmu, která se snaží uvádět, kompenzovat tyto zevní vlivy, aby homeostáza organizmu byla zachována. Tento mechanizmus využívá informační pole člověka na různých úrovních vlivu. Základní mechanizmus pro přežití vždy vede živý organizmus k homeostáze, tedy k dobrému vyrovnání zevních a vnitřních faktorů. Tento stav člověk pociťuje jako pocit dobrého zdraví . To znamená, že na fyzické úrovni necítí bolest, na intelektuální úrovni má dobrou paměť, rozum, dobře se orientuje v zevním i vnitřním světě a ve svých emocích pociťuje radost a štěstí. Je to ideální stav, ke kterému je neustále člověk tlačen a posunován, tak jak působí zevní i vnitřní vlivy, minulé anamnézy. Samozdřejmě je člověk determinován geneticky na fyzikální úrovni, což je vlastně jakási materializace běhu života a linie předků minulých generací. Pokud tento systém není přílišně narušen, má organizmus možnost se pouze svými silami postarat o svoje zdraví. Lékaři jsou svědky tohoto jevu, který se promítá i do laboratorních vyšetření, tedy do materiální úrovně, a který potvrzuje tuto myšlenku. Pokud se provede např. lipidový profil / hladina jednotlivých tuků / z krve dvou obézních pacientů s hypercholesterolemií, mají oba pacienti různý stav svého zdraví i možnosti délky života. Třebaže je stejná hodnota cholesterolu u dvou lidí, vyšší naději na delší život má ten pacient, který je méně zatížen předchozí linií. Vše záleží na tzv. protektivním cholesterolu, na jeho hodnotě, na jeho výšce. Pokud
zajdeme v rodinné anamnéze, která je při vyšetření velmi důležitá, do minulosti, zjistíme nemoci předků. U jedné linie se jedná o minimum nemocí jako materiálních projevů jejich života, u druhé o výrazné somatické zatížení. Uvědomuji si, že toto je ještě příliš zjednodušené schéma, že vlivy jsou daleko širší, hlubší a vyšší, ale pro tento případ toto vysvětlení stačí.Není tedy individuální život oddělen od jednotlivé linie, kterou kráčeli předci. Při této teorii máme velký vliv na budoucí zdraví našich dětí. Ne vždy si s dostatečnou intenzitou tuto možnost a zodpovědnost člověk uvědomuje. Jedná se o to - zvrátit negativní výsledek zevních i vnitřních faktorů, zastavit je a obrátit ve zpětný proud, k dobrému fyzickému i duchovnímu růstu člověka, našich dětí, dalších generací.
Reverzní symptom.
A nyní se dostáváme k základnímu projevu při léčbě bioinformační medicínou a tou je reverzní příznak. Reverzní znamená zpětný. Na základě léčby pomocí bionformační medicíny se dostaneme do zpětného časového toku a ošetřujeme staré rány, nemoci, které se staly již dříve a zanechaly jizvy na tkáních, orgánech / ve smyslu otisku, energetických jizev/. Signálem, že je léčena tato stará energetická jizva, je reverzní symptom.Tyto příznaky můžeme vyvolat léčbou pomocí preparátů, které pracují na základě bioinformační medicíny, tedy i preparáty pentagramu. Vyvoláním tohoto příznaku zastavujeme nepříznivý trend v pohybu nemoci, k tomuto jevu se vracíme a ošetřujeme ho. Toto se při podávání bioinformačních preparátů může dít opakovaně do zahojení těchto starých ran.
V době, kdy vznikne tento signál, reverzní příznak, doporučuji vysadit přechodně informace, vysadit dávkování preparátů, počkat s léčbou a po odeznění tohoto příznaku opět pokračovat. Uvědomuji si, že toto je další místo odlišného přístupu a práce s bioinformačními preparáty. Považuji tedy za vhodné se u něj zastavit a podrobně tento mechanizmus probrat. Nemůžeme donekonečna žít na úkor dalších generací, našich dětí a vnuků a léčbou pomáháme tímto ošetřovat genetický řetězec nemechanickou, přirozenou cestou, která je obdobou biologického lékařského inženýrství.
Hlavním snem snad každého lidského jedince je prožívání svého života bez zbytečných bolestí a nemocí. Aby sen nezůstal pouhým snem, je třeba se nad smyslem svého života zamyslet. Teprve pochopením vlastní cesty a tedy i projevů nemocí na naší cestě dostává život svoje naplnění. Život bez nemoci je pouhým snem. Mobilizace regeneračních sil, pochopení důležitosti a místa obranných procesů v organizmu, je v lidských silách každého jedince, který chce kvalitu své psychické i biologické stránky života zlepšit.
Každé lidské tělo odpovídá astrologickému Kosmu planet, znamení - obsahuje vnitřní zvěrokruh. Zdraví odpovídá harmonii v přírodě, harmonii mezi makrokosmem i mikrokosmem. Je tedy nanejvýš důležité se přibližovat k přirozené rovnováze a naplnit život smysluplností.
Biologické informace z informačních archetypů rostlin mají ještě mnoho co říct současné i budoucí medicíně. V přípravku HEMORAN jsou použity kombinace rostlin, které se snaží opět tuto rovnováhu nastavit. Je známé, že každý sebemenší projev organizmu ve smyslu patologie má své vnitřní kořeny. Je tedy vhodné se regeneračně dotknout celého systému a nechat organizmus dojít nenásilně k samouzdravení.


Znamením Štíra, osmým, pevným znamením vodním neustále probíhá oddělování čistého od nečistého, neustále se noří do kalu a temných stránek života, kde hledá východisko a řešení. Orgány, které se na tomto podílejí, jsou orgány střevní, rozmnožovací orgány a močové cesty. Především konečník je výslednicí cesty očišťování organizmu. Pokud orgány vylučovací a rozmnožovací nepracují dobře, nastává útlum života a nemožnost další reprodukce, snižuje se kvalita života a do života vchází černá barva. Štír je tedy těsně propojen s životem a smrtí jedince. Modrou barvu provází vždy naděje k cestě ke světlu. Je to barva důvěry a odvahy, kterou jedinec potřebuje na své cestě k poodhalování stinných stránek života. Vzhledem k těmto vhledům vnitřním je Štír hodně zahleděn do svého života vnitřního, žije a pracuje ve tmě. Jeho vnímání skutečnosti je velmi intuitivní a instinktivní. Velkou roli v jeho životě hrají emoce, je citlivý zvláště na zranění, v té chvíli se brání svým způsobem, útok je jeho obranou. Ale není to přímý direkt, který se očekává od Berana, ale je to útok ve chvílích překvapení.
Štír je silné, tajemné a vášnivé znamení, prožívající život velmi hluboce. Může se, pokud se dostane do stavu utlačení, dostat do depresí, uzavře se, aby ho netrápila bolest zevního světa.
Vytvoření ventilu, vytvoření určitého cíle je pro Štíry uzdravující. Přestávají se kumulovat nahromaděné stresové mechanizmy v organizmu, léčebně je třeba pracovat spazmolyticky, a to jak na psychické, tak i na tělesné úrovni. Důležité slovíčko pro psychiku a tělesné projevy Štíra je pochopení základních proměn, zákonů života a smrti. Pozitivní proces transfomace je na úrovni psychologické i fyzické osvobozující. Lidé v tomto znamení přestanou trpět pocity zácpy psychické i tělesné, uvolňují se spazmy i nahroměděné cévy, které mohou v hemoroidech projít zánětlivým procesem, který je léčebnými tělesnými psychoterapeutickými metodami odstraněn. Mnohdy zablokovaná sexualita v dětství může vést v dospělosti k různým sexuálním deviacím, kterých se člověk těžko zbavuje.

 

 

 

HEMORAN - popis výrobku
Systémově zabraňuje vzniku hemoroidů. Celkově zklidňujícím vlivem ovlivňuje stresové mechanismy, které se podílejí na přetrvávání obtíží. Při několikaměsíčním užívání s dodržováním zásad dobré životosprávy odstraňuje příčiny, které vedou k akutním i chronickým obtížím. Příznivě ovlivňuje poruchy trávení, dlouhodobé problémy se zácpou a průjmem a zlepšuje vyprazdňování. Má vynikající protizánětlivý účinek na oblast močového systému a prostaty. Používá se při zánětech močových cest a zvětšování prostaty. Při dlouhodobějším užívání je vyzkoušeno, že zvyšuje sexuální apetit. Přípravek zlepšuje kvalitu spánku.

Složení:
heřmánek pravý, řepík lékařský, ostropestřec mariánský, bedrník anýz, krvavec toten, zeměžluč hořká, trnka obecná.

Přípravek je vhodný při:
- hemeroidech
- dlouhodobých obtížích trávicího traktu
- průjmu a zácpě
- jaterních a žlučníkových obtížích
- regeneraci močových cest
- zánětech a zvětšování prostaty
- poruchách spánku
- dlouhodobých obtíží se sexuálním apetitem
Regenerace celého zažívacího ústrojí se projevuje zvýšenou chutí k jídlu, kvalitnějším vyprazdňováním a nárůstem celkové energie organizmu.
Použití:
V uvedených případech je vhodné užít i několik lahviček po sobě. Mezi užíváním jednotlivých lahviček HEMORANU je nutné udělat pauzu jeden týden, jako při běžné léčbě bylinami. Ze zkušeností víme, že dlouhodobé problémy se nedají odstranit v krátkém časovém úseku. Většinou regenerace trvá jednu třetinu celkové doby vleklých obtíží. Každý si tedy může spočítat dobu léčby svých problémů. Upozorňujeme tedy na dostatečný čas k regeneraci organizmu.
Dávkování:
Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky, jedna ráno a jedna večer. Při náhle vzniklých obtížích zažívacího charakteru je možné podat 5 - 7 lžiček denně a poté při zlepšení stavu je vhodné dávkování snižovat až do vysazení. Před každým použitím je třeba přípravek protřepat. Protřepání zvyšuje účinnost preparátu. Dutina ústní při užívání by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin 10 minut před a 10 minut po podání preparátu. Je tedy vhodné užít přípravek mimo jídlo.
Upozornění:
Výrobek není určen pro děti do 15 let. Ukládat mimo dosah dětí! Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Mírný zákal není na závadu.

Balení 200 ml

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby
Schváleno Hlavním hygienikem ČR
Doplněk stravy - HEM350-2.3.04-588


 

Poradit se s lékařem | Koupit v internetovém obchodě | Tisk článku