zdraví byliny astrologie zvěrokruh

Bylinář - Migran

Charakteristika výrobku -filozofie výrobku -popis výrobku

Bylinný přípravek MIGRAN
Bylinný přípravek MIGRAN je složen z extraktů bylin quercus robur, primula veris, mellisa officinalis, fraxinus excelsior, betonica officinalis, rosa canina, anthemis nobilis, humulus lupulus.
Tyto byliny jsou připravovány speciálními extrakčními postupy. Použitím a výběrem bylin se dotýká člověka systémově a celotělově. V určitém životním úseku v přepětí organizmu je člověk zavalen pracovními povinnostmi a v organizmu dle jeho slabšího místa- tzv. „locus minoris“ se vybíjejí energetické psychické stresové faktory.

Tento přípravek lze s úspěchem využít hlavně při recidivujících bolestech hlavy, vzniklých z psychického přepětí, pracovního zatížení, při nadměrných školních povinnostech. Zlepšuje a tonizuje činnost mozkovou a přitom má účinek odblokovávající psychickou tenzi, působí tedy lehce sedativně. Je blahodárný při nespavosti a při postresových stavech melancholie a lhostejnosti a při lehčích depresivních syndromech. Vzhledem ke kombinaci bylin má vliv i na žaludeční a střevní činnost, kde působí svým uvolňujícím spazmolytickým vlivem. Mírně působí na předrážděnost psychickou i nervovou a tím zklidňuje reaktivitu na sliznicích hlavně žaludku a střev. Odblokovává i hrubé bloky páteře vzniklé dlouhodobě špatnými vzorci chování, kdy člověk klesá pod tíhou problémů, které neumí řešit. Velmi významný je vliv hypericinu z třezalky, který ovlivňuje blahodárně lidskou psychiku, preventivně působí proti neurózám a depresím.
Jako pomocný přípravek je vhodný při počínající skleróze multiplex, která je též částečně psychosomatického původu. V přípravku je přítomen vysoký obsah vitaminu C a B. Má detoxikující charakter hlavně proti těžkým kovům. Též se úspěšně dá použít k odstraňování kyseliny močové při dnovém onemocnění.

Přípravek se podává na kávové lžičce. Má velmi dobrý vliv při náhle vzniklých obtížích, kdy je možné podat až 3-5 lžiček přípravku denně a poté při zlepšení stavu je vhodné dávkování snižovat až do vysazení. Před každým použitím je třeba přípravek protřepat. Jsou v něm obsaženy látky v bioinformační podobě a protřepání před použitím zvyšuje účinnost. Přípravek je vhodné užívat nalačno, mezi jídly. Dutina ústní by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin 5 minut před a 5 minut po podání preparátu.. Při chronických nemocech, počínající skleróze multiplex je dávkování pomalejší, stačí dlouhodobě l až 2 lžičky denně, několik měsíců i let. Při akutních bolestech hlavy je možno použít až 5x denně l lžičku. Při dlouhodobějších chorobách páteře či při chronických bolestech hlavy je vhodné střídavé používání preparátu, při akutně vzniklé bolesti je možno podávat přípravek i po půlhodině a vysazovat s prodlužováním intervalu.
Regenerace tímto přípravkem zklidňuje celkově a projevuje se ve sníženém vnitřním napětí a tedy nárůstem celkové přijaté energie organizmu.

 

 

 

MIGRAN - nativní horoskop jako potencionalita vzorce života
Jednou z nejčastějších civilizačních funkčních projevů organizmu se stává bolest hlavy. Denně se konzumují miliony tun medikamentů, které ulevují přechodně tomuto symptomu, bez toho, aby se diagnosticky zpracoval a člověk se zamyslel nad svým životem, nad svým vzorcem chování a aby mu intuice napověděla, jak se má začít chovat, co má ve svém životě změnit. Jsou klasifikovány různé bolesti hlavy, migrénou počínaje a konče vertebrogenními syndromy, čili přenesenou bolestí z páteře. Něco, co spojuje všechny tyto bolesti, je celkově civilizační individuální stres organizmu, který se projevuje nejdříve v postižení vnitřních orgánů, v tzv. locus minoris- slabých místech organizmu. Jsou známé souvislosti s funkčním postižením jater, tlustého střeva, cévami, hypotenzí, cystami, nádory atd. Vždy lze ale vypozorovat, že tato onemocnění jsou přítomna skrytě a neprojeveně velmi dlouho. Úkolem nás samotných (a hlavně lékařů), je diagnostikovat jemné funkční změny z drobných psychických dyskomfortů, přičemž můžeme využívat i přístrojovou techniku na různé úrovni hrubozrnnosti.
Akupunturisté využívají podrobnou diagnostiku pomocí pulzového vyšetření. Lékaři zabývající se EAV vyšetřením snímají elektromagnetické potenciály z konečků rukou. Není zanedbatelné také poučení o tzv. astromedicíně. Je vypozorováno, že určité časoprostorové souvislosti mají vliv na možný zdroj nemocí jedince, který se narodí v určitém časovém a prostorovém okamžiku, kdy situace planetární nese s sebou určité podmínky vzniku a i možnosti dalších selhávání - insuficiencí.
Situace není jednoduchá a neměla by sklouznout do bulvárních laciných předpovědí, ale měla by být v rukou odborníků. Využitelnost symboliky dvanáctky a energetických souvislostí lidského těla v možnosti systémového přístupu k léčbě je jednou z možností, jak se dívat na lidské utrpení a obranné reakce člověka ve vyrovnávání se se zevním světem.
Bolesti hlavy jako symptomatologie, často se vyskytující v populaci, se dotýkají funkce celé lidské bytosti. V kostěné schránce jsou umístěny velmi důležité snímací, kontrolní, řídicí orgány a smyslové orgány, které vedou člověka k větší orientaci ve vnějším světě. Je důležitou ochrannou schránkou pro vyšší hormonální činnost. Pracující orgány umístěné v těle mohou fungovat, pokud je jasná činnost vědomí a funkčnost je neporušena. Mozková činnost je centrem řídicí činnosti pohybu, bez hlavy by tyto činnosti nebyly koordinovány a byly by naprosto nesmyslné.Znamením či symbolikou Berana prochází pohyb, základní přímý pohyb, direkt či přímý dotyk k základním potřebám organizmu. Přímost jednání Berana je příslovečná. Jeho materiální uchopování světa je ze všech znamení nejpronikavější, nejrychlejší a nejviditelnější. Jeho ego je ve své zárodečné podobě a dychtivě se natahuje k uchopení světa. Jedná prudce a svéhlavě. Tvrdohlavost Berana je také ze všech znamení největší. Pokud mu někdo nebo něco stojí v cestě, je smeteno. Beran je jeden energetický celek, který koordinuje na jednoduchý úder, jednoduchou ale přímou myšlenku. Pokud nemůže využít své přímé energie, fyzické i tělesné, dochází k přepětí, které se promítá do celého organizmu, ale především do oblasti hlavy. Také úrazovost Beranů je příslovečná. Různé tlaky v hlavě, migreny, nervové obtíže, vegetativní obtíže, hučení v uších z přepětí je ve velké míře zapříčiněno jeho neústupností k zevním i vnitřním věcem kolem sebe. Jasnost pohybu a živost je odrazem základní, tedy ohňové síly, která jako světlo či jasná myšlenka existuje přede vším. Jeho reakce na zevní vlivy je energická i v nemoci. Jedná se o vysoké horečky, akutní silné záněty. Výhodou je však u této energie, že je prudká, ale netrvá dlouho. Ve své kompenzované podobě při dobrém postavení planet dokáže být podnikavý, iniciativní, aktivní a sebeprosazující.
Ideál mužnosti, tedy jangové energie, má obsaženo v sobě toto znamení také nejvíce, neboť jeho planetou je Mars. Jeho svobodné myšlení, které nesnáší omezení, by se zdálo být naprosto neslučitelné ve vztazích, však kompezovaný a uspokojený Beran, dávající průchod svým prudkým emocím v tělesné či duchovní podobě, dokáže provést velké činy podnikatelské, ve vedení skupin i národů. Miluje tělesnou aktivitu, které se nebrání v žádné podobě. Jednání s Berany je někdy problémové, jejich představy nesnášejí jakoukoliv slabost, od sebe či od jiných.

Při posuzování nativního horoskopu, který je vlastní mapou potencionality lidského individua, jsou možnosti, které se v průběhu života buď uskuteční či neuskuteční. Fatalistické představy nepatří do dynamického vývoje jednotlivce. Z tohoto úhlu pohledu nejenom měsíční znamení, ve kterém se člověk narodí, ale všechny jemné atributy se mohou stát jakýmsi kompasem vedoucím člověka a provázejícím ho na cestě k vzestupu individua jako jedince, společnosti, i lidstva jako celku, individuální i planetární duše k transplanetární přesmyčce ve vývoji lidského i vesmírného života.
Lidský potenciál, jehož symbolický obraz nacházíme nebo se pokoušíme mapovat z postavení planet nativního horoskopu, z jeho aspektů a tvarů, je jednou z možností inspirace v mytologické symbolice lidského rodu.

 

 

 

MIGRAN-popis výrobku
Lze s úspěchem využít hlavně při opakujících se bolestech hlavy. Velmi dobrých výsledků je dosahováno hlavně u bolestí hlavy, vzniklých druhotně z psychického přepětí, např. při pracovním zatížení.
Působí uklidňujícím vlivem, a proto zlepšuje míru a kvalitu spánku. Svým zklidňujícím účinkem je přípravek vhodný též při lehčích depresivních syndromech (apatie a melancholie), které mohou být vyvolány dlouhodobými stresovými faktory. Byliny obsažené v přípravku působí rovněž příznivě na celkovou předrážděnost organizmu a svým uvolňujícím protikřečovým účinkem snižují žaludeční a střevní reaktivitu. S dlouhodobým vypětím organizmu, s psychickou tenzí souvisejí také bolesti a bloky páteře. Užívání extraktu zklidňuje křeče kolem páteře. Jako pomocný doplňkový přípravek lze prostředek využít při počínající skleróze multiplex. V bylinách jsou obsaženy vitamíny B a C. Celkově má přípravek detoxikační charakter, napomáhá při odbourávání těžkých kovů, je vhodným doplňkem při onemocnění dnou.

Složení:
Dub letní, jasan ztepilý, bukvice lékařská, růže šípková, rmen sličný, chmel otáčivý.

Přípravek je vhodný při:
- bolestech hlavy a migrénách z psychického přepětí
- lehké apatii a melancholii po pracovním přetížení
- žaludečních a střevních obtížích vzniklých nervovým přepětím

Použití:
V uvedených případech je vhodné užít i několik lahviček po sobě. Mezi užíváním jednotlivých lahviček MIGRANU je nutné udělat pauzu jeden týden jako při běžné léčbě bylinami. Ze zkušeností víme, že dlouhodobé problémy se nedají odstranit v krátkém časovém úseku. Většinou regenerace trvá jednu třetinu celkové doby vleklých obtíží. Každý si tedy může spočítat dobu léčby svých problémů. Upozorňujeme tedy na dostatečný čas k regeneraci organizmu.

Dávkování:
Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky, jedna ráno a jedna večer. Při náhle vzniklých obtížích zažívacího charakteru je možné podat 5 - 7 lžiček denně a poté při zlepšení stavu je vhodné dávkování snižovat až do vysazení. Před každým použitím je třeba přípravek protřepat. Protřepání zvyšuje účinnost preparátu. Dutina ústní při užívání by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin 10 minut před a 10 minut po podání preparátu. Je tedy vhodné užít přípravek mimo jídlo.

Upozornění:
Výrobek není určen pro děti do 15 let. Ukládat mimo dosah dětí! Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Mírný zákal není na závadu.

Balení 200 ml
Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby
Schváleno Hlavním hygienikem ČR

Doplněk stravy - HEM350-2.3.04-5881


 

Poradit se s lékařem | Koupit v internetovém obchodě | Tisk článku