zdraví byliny astrologie zvěrokruh

Bylinář - Urinan

Charakteristika výrobku -filozofie výrobku -popis výrobku

Bylinný přípravek URINAN
Bylinný extrakt URINAN obsahuje tyto byliny:
svízel syřišťový - galium verum, vrbovka malokvětá - epilobium parviflorum, vřes obecný - calluna vulgaris 0,5 , květ, řeřišnice potoční - nasturtium officinale, jaterník trojlaločnatý - hepatica triloba, přeslička rolní - equisetum arvensae, sléz lesní - malva silvestris, lopuch větší - arctium lappa, geranium robertianum - pakost smrdutý.
Infekce močových cest je nejčastější infekční onemocnění u žen. U mužů se vyskytuje málokdy, ale má komplikovanější průběh. Častější výskyt po 50. roce věku souvisí s hypertrofií prostaty. Klinický stav poruchy močení je většinou bez teplot u cystitidy.
Mezi akutní poruchy patří dysurické obtíže, časté močení přes den i v noci, s pálivými a řezavými bolestmi v zevní močové trubici. K běžným chřipkám se hlavně druží bolestivost kolenních kloubů i jiných kloubních onemocnění, svalová slabost, noční teploty a zimnice v noci.
Při opakovaném zánětu pánviček, tzv. pyelonefritidě, a zánětu vývodných močových cest je obvykle přítomna teplota, bolestivost v bederní krajině a při pohybu. Onemocnění hrozí většinou urosepsí. Infekce močových cest se může komplikovat refluxem, močovými i pánvičkovými kameny a dalšími anatomickými koreláty. Hrozící urosepse se většinou objeví zimnicí až šokovým stavem. Též glomeruly ledvin mohou být poškozeny toxicky, velmi známá a častá je tzv. analgetická nefropatie, vzniklá na základě nadužívání chemických léků - hlavně analgetik.

Nemoci při oslabení funkčního okruhu ledvin
Zevní projevy ledvinné energetické slabosti se projevují bolestmi kloubními, hlavně jsou to bolesti v oblasti bederní páteře. Předpokládám, že 50-60 procent bolestí bederní páteře vzniká z oslabení energetického okruhu ledvin právě v období zimním.
Též snížený sluch po banálních chřipkách, rhinopharyngitidách může souviset s projevy bloků na ledvinné dráze. Přenos zvuku se děje přes ušní kůstky a v rámci funkčních energetických vazeb souvisejí kosti s ledvinnou nedostatečností. V rámci lidského těla k ledvinnému okruhu též patří močový měchýř, kosti a dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice. Kvalita a zdraví těchto orgánů závisí na energetické síle ledvin i ostatních základních orgánů. Ledvinný systém významně napomáhá při zrození, růstu i délce života. Délka života může souviset s energetickou silou ledvin. Zevními projevy, se kterými pacienti přicházejí, jsou také závratě a hučení v uších, neboť zevním otvorem spojeným s funkčním okruhem ledvin jsou uši. Děti, které mají vrozenou slabost ledvin, jsou nedostatečně vyvinuty, mají poruchy kostního růstu, tedy nemají dostatečnou zásobní energii v ledvinách.
Mezi akutní poruchy patří dysurické obtíže, časté močení přes den i v noci, s pálivými a řezavými bolestmi v zevní močové trubici. K běžným chřipkám se hlavně druží bolestivost kolenních kloubů i jiných kloubních onemocnění, svalová slabost, noční teploty a zimnice v noci.
Přípravek je tedy neocenitelný při:
- opakovaných a častých zánětech vývodných močových cest
- opakovaných zánětech ledvin
- zánětu a zvětšování prostaty
- pomáhá při neplodnosti
- revmatických obtížích kloubních, při dně
- protizánětlivě při plicních chorobách
- civilizační intoxikaci a chronických otravách těžkými kovy, olovem a dalšími
- pomocně při nádorových onemocněních
- ateroskleróze povšechně
- léčbě vysokého tlaku pomocně sekundárně

Regenerace tímto přípravkem působí protizánětlivě a projevuje se zlepšením funkce ledvin, tedy nárůstem celkové energie organizmu, za kterou jsou odpovědné ledviny.

 

 

 

ROVNOVÁHA
Sedmému znamení jsou přiřazeny obě ledviny. Tyto orgány přejímají v lidském organizmu vysoce komplexní regulační a vylučovací funkci. Krev proudící ze srdce se rozděluje do levé a pravé ledvinové tepny a je přiváděna k oběma ledvinám. Po pročištění proudí krev nahoru žílou k srdci. Ledviny mají významnou regulační funkci v organizmu, proteplují ho, regulují tlak krevní a jsou odpovědné za koncentrační spády všech tělních dutin v organizmu.
Vyrovnávací funkce na hmotné i duševní úrovni, v partnerských vztazích i adekvátní strach jsou doménou hlavně ledvin. V ledvinách je uložena zárodečná energie, tvořivá i zásobní.

Nemoci při oslabení funkčního okruhu ledvin
Zevně se ledvinná energetická slabost projevuje bolestmi kloubními, hlavně v oblasti bederní páteře. Předpokládám, že 50-60 procent bolestí bederní páteře vzniká z oslabení energetického okruhu ledvin právě v období zimním.
Též snížený sluch po banálních chřipkách, rhinopharyngitidách může souviset s projevy bloků na ledvinné dráze. Přenos zvuku se děje přes ušní kůstky a v rámci funkčních energetických vazeb souvisejí kosti s ledvinnou nedostatečností.
V rámci lidského těla k ledvinnému okruhu též patří močový měchýř, kosti a dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice. Kvalita a zdraví těchto orgánů závisí na energetické síle ledvin i ostatních základních orgánů. Ledvinný systém významně napomáhá při zrození, růstu i délce života. Délka života může souviset s energetickou silou ledvin. Zevními projevy, se kterými pacienti přicházejí, jsou také závratě a hučení v uších, neboť otvorem spojeným s funkčním okruhem ledvin jsou uši. Děti, které mají vrozenou slabost ledvin, jsou nedostatečně vyvinuty, mají poruchy kostního růstu, tedy nemají dostatečnou zásobní energii v ledvinách..
Mezi akutní poruchy patří dysurické obtíže, časté močení přes den i v noci, s pálivými a řezavými bolestmi v zevní močové trubici. K běžným chřipkám se hlavně druží bolestivost kolenních kloubů i jiná kloubní onemocnění, svalová slabost, noční teploty a zimnice v noci.
Infekce močových cest je nejčastější infekční onemocnění u žen. U mužů se vyskytuje málokdy, ale má komplikovanější průběh- častější výskyt po 50. roce věku souvisí s hypertrofií prostaty. Klinický stav poruchy močení je většinou bez teplot u cystitidy.
Pyelonefritida, pokud se týká zánětu i pánviček a vývodných močových cest. Většinou je přítomna teplota, bolestivost v bederní krajině a bolestivost při poklepu. Onemocnění hrozí urosepsí. Infekce močových cest se může komplikovat refluxem, močovými i pánvičkovými kameny a dalšími anatomickými koreláty. Hrozící urosepse se většinou objeví zimnicí až šokovým stavem.
Též glomeruly ledvin mohou být poškozeny toxicky, velmi známá a častá je analgetická nefropatie, vzniklá na základě nadužívání analgetik.
Znamením Vah probíhá rovnovážný symbol, vyrovnávací faktory. Vládnoucí Venuší, která vládne znamením Býka a Vah, probíhá partnerství a rovnováha ve vztazích. Projevuje se především v partnerství a v manželství. Váhy zvažují různé způsoby volby, mohou trpět nerozhodností, jsou neschopny učinit jakékoliv rozhodnutí a toto může vést k pasivitě. Toto opakované dilema může vést až ke strachu z rozhodování, doménou ledvin tedy z psychosomatického hlediska je strach. Strach ze tmy, z nejasných věcí, jedinec touží po světle. Pokud toto znamení je kompenzované, jejich cit , protože se jedná o vzdušné znamení, může vést k diplomatickému chování a vytváření harmonických vztahů i harmonického okolí. Zranění může dostat Váhy do intolerantnosti ve vztazích, např. v manželství, ve společnosti....
Psychosomatické poruchy ledvinného energetického okruhu. K ledvinám patří černá barva a není tedy divu, že v psychickém obrazu dominuje strach. Jsou to děti s nočními můrami, které se v noci probouzejí a hledají rodiče, s hrůzou vykřikují a touží po světle. Vyžadují při spánku pootevřené dveře či rozsvícenou lampičku. Jejich dominujícím bludem o světě je, že je plný nepřátel, kteří je ohrožují. Neradi jdou v noci po chodbě na WC či do sklepa. Ve vyšším věku se strach přeměňuje ve zbabělost a nedostatečné sebevědomí. Je úžasné sledovat léčbou podporovaného jedince, kterému bionformační medicína posílí ledvinný systém. Vše se mění. Tito lidé se projevují zpočátku pravým opakem. Bouřlivě reagují na sociální prostředí. Rodina to pozná a neví, jak na tyto reakce uvolnění reagovat. Z člověka, který byl dříve zamlklý, nedostatečně projevený, ustrašený, se stává kdosi jiný.
Po první reakci, která je poněkud bouřlivá, nastává zklidnění a vyrovnání. Vyrovnání pacienta se svou projevenou odvahou a vyrovnání okolí s nečekanou reakcí. Vytvořením rovnovážné situace, posílením ledvin konečně vzniká vyrovnání vody s ostatními prvky. Dochází k vyrovnání lidských vztahů, které nejsou na bázi ovládání a podřízenosti, ale spíše na bázi vzájemné pomoci, která míří ke společnému cíli, ať již je obchodní, rodinný či jakýkoliv.


Planeta Merkur spojí do té doby rozdílné prvky a vzniká vztah, citový vztah, plný vzájemné náklonnosti, soudržnosti, podpory a lásky. Vyrovnává se komunikační stav mezi systémy. Nastává fáze rozmnožování ve smyslu rodinném, obchodním, duchovním. Oteplí se studené končetiny i studené vztahy mezi lidmi. Chladné tělo i chladná mysl ožije aktivitou. Lidské tělo i duše začne být plodná.. Nastává doba transformace a dokonalejší rozdělování na čisté a kalné. To kalné v jedinci, v rodině, v obchodní firmě, ve společnosti se vyčistí. Celý systém dostane novou energii, novou sílu a začne se odvážně vrhat do dalších aktivit. Jednotlivci tohoto systému se podporují, protože nemají problémy se sebou. Úspěch, radost a láska druhého jim též přináší radost, protože ji již sami mají.
Rodina, jedinec, obchodní firma, společnost dostane novou kostru, neboť ledvinný energetický systém funkčně souvisí s kostmi a rychle, pevně začíná růst bez zakolísání a bez slabosti.
Též řídicí činnost mozková jednotlivce, společnosti se zlepšuje, neboť ledviny posilují energetickou výživu mozku, zvyšuje se inteligence, chápavost a paměť.
Ledviny tedy chrání člověka před vyčerpáním, závisí na nich růst, dobrá činnost, osobní statečnost, a tedy i dobrý pocit v životě jedince, rodiny, obchodní firmy či společnosti.
V období zimním, v období prvku vody je tedy člověk jako energetický systém ohrožován ledvinnou slabostí.

 

 

 

URINAN- popis výrobku
Bylinný přípravek URINAN je složen z extraktů bylin, které lze s úspěchem využít hlavně při opakovaných i akutních infektech vývodných močových cest a ledvin. Pomocně se přidává při léčbě zánětu prostaty a její hypertrofii.
Svým detoxikačním vlivem působí hlavně na oblast pohlavní a pomáhá při neplodnosti na základě chronických infekcí močových cest, dělohy a vaginy.
Vzhledem k protizánětlivému působení na oblast ledvinných cest zlepšuje opakované infekty horních cest dýchacích.
Po zlepšení činnosti ledvin snižuje vysoký tlak a celkově má detoxikační charakter při civilizačních nemocech. Celkově přípravek zlepšuje vodní a minerální hospodářství organismu.

Složení:

svízel syřišťový - vrbovka malokvětá - vřes obecný - řeřišnice potoční - jaterník trojlaločnatý - přeslička rolní - sléz lesní - lopuch větší - pakost smrdutý,

Přípravek je vhodný při:

- opakovaných a častých zánětech vývodných močových cest
- opakovaných zánětech ledvin
- zánětu a zvětšování prostaty
- neplodnosti
- civilizační intoxikaci a chronických otravách těžkými kovy, olovem a dalšími
- léčbě vysokého tlaku

Použití:

V uvedených případech se používá jako pomocný extrakt a užívá se pravidelně.
Regenerace tímto přípravkem působí protizánětlivě a projevuje se zlepšením funkce ledvin, tedy nárůstem celkové energie organizmu, za kterou jsou odpovědné ledviny.

Dávkování:
Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky denně, jedna ráno a jedna večer. Dutina ústní při užívání by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin l0 minut před a l0 minut po podání preparátu. Je vhodné tedy užít přípravek mimo jídlo. Je zapotřebí jej před každým použitím dobře protřepat, aby se zvýšila jeho účinnost. Nemusí se užívat přímo, lze ho přidat do vody, čaje či jiné tekutiny.

Upozornění:
Výrobek není určen pro děti do 15 let. Ukládat mimo dosah dětí! Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Mírný zákal není na závadu.

Balení 200 ml

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby

Schváleno Hlavním hygienikem ČR
Doplněk stravy - HEM350-2.3.04-5881


 

Poradit se s lékařem | Koupit v internetovém obchodě | Tisk článku